Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Mojmír Mach, PhD.

Vedecký riaditeľ
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32295718
ORCID:
Číslo ORCID