Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Dana Cholujová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* CEMEA - Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied
-
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Švastová Eliška PhD.
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.6.2023
* PhenoTOOL - Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity
Development of novel diagnostic and predictive high-dimensional immunophenotyping tool for hematological malignancies
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.
Doba trvania: 1.11.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ