Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PharmDr. Katarína Bauerová, PhD., DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BLAHOVÁ, Jana - OMELKA, Radoslav - KOVÁČOVÁ, Veronika - BÁBIKOVÁ, Martina - ŠVÍK, Karol - BAUEROVÁ, Katarína - MARTINIAKOVÁ, Monika. Adverse changes in cortical and trabecular bone compartments of the femur in rats with adjuvant-induced arthritis after one remodelling cycle. In Journal of Biological Research, 2024, vol. 31, no. 1, art. no. 2. (2023: 0.424 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2241-5793. Dostupné na: https://doi.org/10.26262/jbrt.v31i0.9788 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení) Typ: ADMA
  • KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - BAUEROVÁ, Katarína - PRUŽINSKÁ, Katarína - DRÁFI, František - PONIŠT, Silvester - ŠVÍK, Karol - MUCHOVÁ, Jana. A PRECLINICAL STUDY FOCUSSING ON OXIDATIVE STRESS IN ADJUVANT ARTHRITIS RAT MODEL TO EVALUATE THE EFFECT OF VARIOUS MOLECULAR WEIGHTS OF HYALURONIC ACID IN MONOTHERAPY AND IN COMBINATION WITH METHOTREXATE : AB0783. In Annals of the Rheumatic Diseases, 2024, vol.83, suppl. 1, pp. (2023: 6.138 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-4967. Dostupné na: https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2024-eular.5219 (APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení) Typ: AEGA
  • NGUYEN MANH, Cuong - PHAM NGOC, Khanh - LE THI HONG, Nhung - NGUYEN XUAN, Ha - TRAN THU, Huong - BAUEROVÁ, Katarína - YOUNG HO, Kim - DO DINH, Tung - TRINH THI, Thuy - NGUYEN THI HOANG, Anh. Acetylcholinesterase inhibitory activities of some flavonoids from the root bark of Pinus krempfii Lecomte: in vitro and in silico study. In Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2023, p. non. ISSN 0739-1102. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/07391102.2023.2223664 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus