Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PharmDr. Katarína Bauerová PhD., DrSc.

Národné projekty

* N/A - Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie.

Pharmacological intervention in the treatment of cachexia by administering natural extracts (Crocus sativus and Ginkgo biloba) and substances (melittin, saffron, crocin, kaempferol and isorhamnetin) in combination with methotrexate and dexamethasone in an

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Poništ Silvester PhD.

* 2/0091/23 - Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo (2/0091/23)

The contribution of new nano-carrier drug delivery systems to the enhancement of the anti-inflammatory effect of D-limonene, phellandrene, isoborneol and chrysophanol studied in vivo (2/0091/23)

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Dráfi František PhD., MPH

Terapeutické ovplyvnenie experimentálnej artritídy bioaktívnymi látkami zo včelích produktov: hodnotenie kĺbových a mimo-kĺbových komplikácií

Therapeutic intervention with bioactive compounds from bee products in experimental arthritis: evaluation of both articular and extra-articular complications

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ