Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PharmDr. Katarína Bauerová, PhD., DrSc.

Vedúca oddelenia
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32295731
Výskumné zameranie:
Farmakológia prírodných látok s protizápalovým a s antioxidačným účinkom, liekové formy vyšších generácií