Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Mário Bielich PhD.

Národné projekty

* Dobrý sluha, zlý pán. Archeologické doklady využitia ohňa z praveku až novoveku

Good Servant, Bad Master. Archaeological Evidence of the Use of Fire from the Prehistoric to Modern Period

Doba trvania: 1.1.2024 - 30.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mitáš Vladimír PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ