Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BARTA, Peter - HAJNALOVÁ, Mária - BENEDIKOVÁ, Lucia - DRESLEROVÁ, Dagmar - PIETA, Karol. Radiocarbon Dated Pulse and Cereal Crops Indicate Diachronic Use of Iron Age Extreme Upland Sites in the Western Carpathians, Slovakia. In Geochronometria, 2023, vol. 50, nr. 1, p. 1-20. (2022: 1.2 - IF, Q4 - JCR, 0.674 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1733-8387. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/geochr-2023-0001 Typ: ADCA
  • BENEDIKOVÁ, Lucia. Výskum na Skale v Streženiciach = Excavations on Skala in Streženice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 38-40. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Typ: AEDA
  • BENEDIKOVÁ, Lucia. 21. medzinárodná konferenica Doba laténska v strednej Európe - KELTOVÉ/THE CELTS/DIE KELTEN 2022. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 44-45. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
  • BENEDIKOVÁ, Lucia. Medzinárodná konferencia Early Iron Age in Central Europe 2022 v Nitre. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 45. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus