Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Mária Hajduková PhD.

Národné projekty

* Dynamická verzus generická príbuznosť v skupinách malých telies v Slnečnej sústave

Dynamical versus generic relationship in the groups of small bodies in the Solar System

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Neslušan Luboš CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ