Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Rostislav Škrabana PhD.

Medzinárodné projekty

INTERTAU - Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer´s disease modifying drugs

Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer´s disease modifying drugs

Doba trvania: 1.6.2022 - 30.6.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.


Národné projekty

* PLASARS - Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19

The double-edged sword of the plasminogen system: From homeostasis maintenance to COVID-19

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Leksa Vladimír PhD.

* Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie

Lactoferrin and lactoferricin as natural plasmin inhibitors: From the structure resolution to therapeutic applications

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Leksa Vladimír PhD.

Malé štruktúrované motívy ako regulátory patofyziológie prirodzene neusporiadaného tau proteínu

Small ordered motifs in regulation of pathophysiology of disordered protein tau

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Vplyv špecifickej štruktúry filamentov tau proteínu na indukciu periférnych biomarkerov pre diagnostiku chronickej traumatickej encefalopátie a ďalších tauopátií

Specific structure of tau protein filaments as triggers of diagnostic peripheral biomarkers for diagnostic of chronic traumatic encephalopathy and other tauopathies

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ