Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Boris Klempa DrSc.

Medzinárodné projekty

EVA-GLOBAL - Európsky vírusový archív GLOBAL

European Virus Archive GLOBAL

Doba trvania: 1.1.2020 - 30.9.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.

ISIDORe - Integrované služby pre výskum prepuknutia infekčných chorôb

Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.7.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.


Národné projekty

* Detekcia vírusu kliešťovej encefalitídy v mlieku hospodárskych zvierat metódou Lamp ako prevencia alimentárnych infekcií

Detection of the tick borne-encephalitis virus in milk of farm animals by LAMP method as the prevention of alimentary infections

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ličková Martina PhD.

* Ekológia West Nile vírusu v prostredí ovplyvnenom globálnou zmenou

Ecology of West Nile virus in globally changing environment

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čabanová Viktória PhD.

* WAMPIRE - Záruka bezpečnosti krvi a krvných derivátov vo vzťahu k ochoreniam prenášaných komármi v ére glabálnej zmeny

Warranty of blood safety towards mosquito-borne viruses infections in the era of global change

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čabanová Viktória PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ