Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Matej** - AUGUSTYNIAK, Adrian - TATYKAYEV, Batukhan - SHALABAYEV, Zhandos S. - BURASHEV, Gairat - DUTKOVÁ, Erika - DANEU, Nina - BRIANČIN, Jaroslav - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - STAHORSKÝ, Martin - BALÁŽ, Peter - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Mechanochemical synthesis of non-stoichiometric copper sulfide Cu1.8S applicable as photocatalyst and antibacterial agent and synthesis scalability verification. In Faraday Discussions, 2023, vol. 241, pp. 367-386. (2022: 3.4 - IF, Q3 - JCR, 0.882 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1364-5498. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d2fd00082b (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. CA18112 : Mechanochemistry for Sustainable Industry) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] DUBADI, R. - HUANG, S.D. - JARONIEC, M. Mechanochemical Synthesis of Nanoparticles for Potential Antimicrobial Applications. In MATERIALS. FEB 2023, vol. 16, no. 4. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16041460., Registrované v: WOS
  [1.1] KARMAKAR, G. - SHAH, A.Y. - KUMAR, M. - SINGH, V. - KOLE, G.K. - TYAGI, A. Single source precursor mediated synthesis of phase pure digenite nanocrystals and investigation of its photo-switching behavior. In JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. ISSN 0022-2860, JAN 5 2024, vol. 1295, 2. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.136707., Registrované v: WOS
 • BALÁŽ, Peter - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽ, Matej. Eccentric Vibration Milling for Mechanochemical Synthesis : a Straightforward Route to Advanced Materials. In Mechanochemistry and Emerging Technologies for Sustainable Chemical Manufacturing. - CRC Press Boca Raton, Florida, USA, 2023, p. 215-241. ISBN 978-1-003-17818-7. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ABC
 • BALÁŽ, Peter - DUTKOVÁ, Erika** - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - FINDORÁKOVÁ, Lenka - HEJTMÁNEK, Jiri - LEVINSKÝ, P. - KNIŽEK, K. - BALI HUDÁKOVÁ, Mária - DŽUNDA, Róbert - BUREŠ, Radovan - PUCHÝ, Viktor. The manipulation of natural mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: properties and thermoelectric potential. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2023, vol.25, p.31125-31136. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.824 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1463-9076. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter** - DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - FINDORÁKOVÁ, Lenka - HEJTMÁNEK, Jiri - LEVINSKÝ, P. - KNÍŽEK, Karel - BALI HUDÁKOVÁ, Mária - PUCHÝ, Viktor - DŽUNDA, Róbert - BUREŠ, Radovan. Manipulation with mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: thermoanalytical and thermoelectric performance. In JTACC 2023 - 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 223. ISSN 978-963-454-915-4. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Typ: AFG
 • BALÁŽ, Peter** - DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - FINDORÁKOVÁ, Lenka - HEJTMÁNEK, Jiri - LEVINSKÝ, P. - KNÍŽEK, Karel - BALI HUDÁKOVÁ, Mária - DŽUNDA, Róbert - BUREŠ, Radovan - PUCHÝ, Viktor. Manipulation with natural mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: properties and thermoelectric potential. In 19th ECT : 19th European Conference on Thermoelectrics, ECT 2023, September 17-21, 2023, Prague, ČR. - Pardubice ČR : University of Pardubice, ČR, 2023, p.213. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: AFG
 • BALÁŽ, Peter** - BARAN BURCAK, Arda - AZDEMIR, Umut - MIKULA, Andrzej - NIERODA, Pawel - BALÁŽ, Matej - FINDORÁKOVÁ, Lenka - BUREŠ, Radovan - PUCHÝ, Viktor - ERDEMOGLU, Murat - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - GUILMEAU, Emanuel. Mechanochemical synthesis of tetrahedrite Cu12Sb4S13 nanocomposites: challenge for thermoelectric performance. In 19th ECT : 19th European Conference on Thermoelectrics, ECT 2023, September 17-21, 2023, Prague, ČR. - Pardubice ČR : University of Pardubice, ČR, 2023, p.225. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.) Typ: AFG
 • DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽ, Peter** - SAYAGUÉS, Mária Jesús - BALÁŽ, Matej - FABIÁN, Martin - KOVÁČIK, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - HEJTMÁNEK, Jiri - LEVINSKÝ, P. - KNÍŽEK, Karel - GÁBOROVÁ, Katarína - PUCHÝ, Viktor. Promising optoelectric and thermoelectric properties of mechanochemically synthesized skinnerite Cu3SbS3 and wittichenite Cu3BiS3. In JTACC 2023 - 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 224. ISSN 978-963-454-915-4. (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Typ: AFG
 • SHPOTYUK, Yaroslav** - INGRAM, Adam - SHPOTYUK, Oleh - DEMCHENKO, Pavlo - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Peter. Polyvinylpyrrolidone-nanosized glassy arsenoselenides characterized by complementary positronics and XRD analysis. In Applied Nanoscience, 2017, vol.13, no.7, p.4661-4674. (2016: 3.325 - IF, Q2 - JCR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-022-02581-9 Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Yaroslav** - INGRAM, Adam - SHPOTYUK, Oleh - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Peter. Nanomilling-driven volumetric changes in arsenoselenide alloys at the border of glass-forming region. In NANO-2023. - Kyiv, Ukraine : LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2023, p.278. ISBN 978-617-8092-32-0. (The NANO-2023 Conference is dedicated to the brave men and women serving in the Armed Forces of Ukraine, who safeguard freedom and peace in Ukraine) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus