Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Erika Dutková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BALÁŽ, Peter - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽ, Matej. Eccentric Vibration Milling for Mechanochemical Synthesis : a Straightforward Route to Advanced Materials. In Mechanochemistry and Emerging Technologies for Sustainable Chemical Manufacturing. - CRC Press Boca Raton, Florida, USA, 2024, p. 215-241. ISBN 978-1-003-17818-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1201/9781003178187-13 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ABC
  • DUTKOVÁ, Erika** - BALÁŽ, Matej - KOVÁČ, Jaroslav - DANEU, Nina - BRIANČIN, Jaroslav - KASHIMBETOVA, Adelia - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - KOVÁČOVÁ, S. - ČELKO, Ladislav. Optical and Optoelectrical Properties of Ternary Chalcogenide CuInS2/TiO2. In Crystals, 2024, vol. 14, p.324. (2023: 0.449 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4352. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. APVV 20-0437) Typ: ADCA
  • MAKOTA, Oksana** - DUTKOVÁ, Erika - BRIANČIN, Jaroslav - BEDNARČÍK, Jozef - LISNICHUK, Maksym - YEVCHUK, Iryna - MELNYK, Inna. Advanced Photodegradation of Azo Dye Methyl Orange Using H2O2-Activated Fe3O4@SiO2@ZnO Composite under UV Treatment. In Molecules, 2024, vol. 29, no. 6, art. no. 1190. (2023: 0.744 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules29061190 (09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov) Typ: ADCA
  • MELNYK, Inna** - TOMINA, Veronika - BODNAR YANKOVYCH, Halyna - KOLEV, Hristo - DUTKOVÁ, Erika - BREIJAERT, Tory C. - KESSLER, Vadim - SEISENBAEVA, Gulaim. Insights into emulsion synthesis of self-assembled suprastructures formed by Janus silica particles with –NH2/–SH surface groups. In Nanoscale Advances, 2024, vol. 6, no.12, p. 3146-3157. (2023: 0.953 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2516-0230. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3na00909b (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA
  • PRINCÍK, D. - ZELEŇÁK, Vladimír** - BEDNARČÍK, Jozef - ELEČKO, J. - MACKO, J. - ZELENKA, T. - GYEPES, R. - DUTKOVÁ, Erika. Novel fluorinated MOFs with hydrophobic properties. In Polyhedron, 2024, vol. 247, art. no. 116739. (2023: 0.379 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0277-5387. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.poly.2023.116739 Typ: ADCA
  • SEMESHKO, Olha - KYSHKAROVA, Viktoriia - DUTKOVÁ, Erika - TOMINA, Veronika - STOLIARCHUK, Natalyia - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna**. Photoluminescence silica nanosensors: precision detection of pharmaceuticals through lanthanides and dyes integration. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. - Kyiv, Ukraine : ФОП Гузік О.М., 2024, p. 134. ISBN 978-617-95367-1-7. (VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 101131382 — CLEANWATER — HORIZON-MSCA-2022-SE-01 : Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus