Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Erika Dutková PhD.

Národné projekty

* Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie

High-energy milling of calcite-based eggshell waste and selected plants for preparation of nanocrystalline minerals and environmental applications

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej DrSc.

* AUHR - Získavanie zlata z koncentrátu Biely vrch (Detva) s využitím rias a mechanickej aktivácie

Gold recovery from White Hill (Detva) concentrate using algae and mechanical activation

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ficeriová Jana PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ