Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Michal Teplan PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Európska sieť pre pokrok v elektromagnetických hypertermických medicínskych technológiách
European network for advancing Electromagnetic hyperthermic medical technologies.
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Teplan Michal PhD.
Doba trvania: 4.9.2018 - 3.9.2022
Nové integrované prístupy pre výskum biomedicínskych účinkov pulzných elektrických polí
Novel integrated approaches for research of biomedical effects of pulsed electric fields
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Teplan Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020


Národné projekty

Vývoj experimentálnej platformy a nástrojov analýzy na meranie účinkov nízkofrekvenčných elektromagnetických polí na biologické systémy
Development of experimental platform and analytical tools for measurement of low frequency electromagnetic field effects on biological systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Teplan Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ