Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská PhD.

Medzinárodné projekty

COST Action CA20107 - Teória prepojenia a praktické otázky migrácie a náboženskej diverzity

COST Action CA20107 - Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

Doba trvania: 21.10.2021 - 20.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

* UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fedáková Denisa PhD.

* Spoznávanie minulosti v mieri

Exploring the Past in Peace

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2024
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.


Národné projekty

* MaRoCoHazard - Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna PhD.

Mariánska úcta na Slovensku v 21. storočí v kontexte "okúzlenia" postmoderných spoločností v postkomunistickej Európe (etnografická perspektíva)

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

Podpora prípravy projektov v programe Horizont Európa - ÚESA SAV, v. v. i.

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

SCDI - Slovenské centrum digitálnych inovácií

Slovak Centre of Digital Innovations

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky - Evgenii Farafonov

-

Doba trvania: 1.9.2023 - 30.6.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

RELIROMA - Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku

Research of religiosity, spirituality and irreligiozity among the Roma in Slovakia

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

Celkový počet projektov: 9

Poznámka: * spoluriešiteľ