Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Zuzana Chromiková PhD.

Národné projekty

* Ako bunka nájde miesto asymetrického delenia počas sporulácie Bacillus subtilis.

How the cell finds the asymetric site of septation during sporulation of Bacillus subtilis

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barák Imrich DrSc.

* CELLDIV - Asymetrické bunkové delenie počas tvorby bakteriálnej endospóry

Asymmetric cell division during bacterial endospore formation

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barák Imrich DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ