Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Pavol Kenderessy PhD.

Medzinárodné projekty

* CHIME_NPV - CHIME_NPV - Kvantifikácia nefotosyntetickej vegetácie z budúcej misie Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment

CHIME_NPV - Towards quantification of non-photosynthetic vegetation from Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment

Doba trvania: 2.4.2022 - 1.4.2024
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Halabuk Andrej PhD.


Národné projekty

* Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde

Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kollár Jozef PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ