Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Pavol Kenderessy, Ph.D.

Vedecký pracovník
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 421 2 3229 3611
ORCID:
Číslo ORCID