Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Lucia Ivaničová PhD.

Medzinárodné projekty

* CLEANWATER - Multifunkčné udržateľné adsorbenty na úpravu vody pomocou plazmových technológií a na ochranu zdravia pred xenobiotikami

Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.


Národné projekty

* Proces rozpojovania hornín s využitím vibračného signálu

Rock drilling process using the vibration signal

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bali Hudáková Mária PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ