Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Lucia Ivaničová PhD.

Národné projekty

* COMWAT - Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd

Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.

* Proces rozpojovania hornín s využitím vibračného signálu

Rock drilling process using the vibration signal

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bali Hudáková Mária PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ