Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Ivana Taranenková, PhD.

Riaditeľka
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
slovenská literatúra 19. storočia; otázky kultúrnej a národnej identity;súčasná literatúra
ORCID:
Číslo ORCID