Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Jana Kuzmíková CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

Emócie v literatúre: kognitívnovedný pohľad
Emotions in literature from perspective of cognitive literary studies.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ