Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený