Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HLAVATÁ, Kristýna - LEONG-ŠKORNIČKOVÁ, Jana - ZÁVESKÁ, Eliška - ŠÍDA, Otakar - NEWMAN, Mark F. - MANDÁKOVÁ, Terezie - LYSAK, Martin A. - MARHOLD, Karol - FÉR, Tomáš**. Phylogenomics and genome size evolution in Amomum s. s. (Zingiberaceae): Comparison of traditional and modern sequencing methods. In Molecular Phylogenetics and Evolution, 2023, vol. 178, art. no. 107666. ISSN 1055-7903. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ympev.2022.107666 Typ: ADCA
  • KANTOR, Adam* - KUČERA, Jaromír* - ŠLENKER, Marek* - BREIDY, Joêlle - DÖNMEZ, Ali A. - MARHOLD, Karol - SLOVÁK, Marek - SVITOK, Marek - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita**. Evolution of hygrophytic plant species in the Anatolia–Caucasus region: insights from phylogenomic analyses of Cardamine perennials. In Annals of Botany, 2023, vol. 131, p. 585-600. ISSN 0305-7364. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/aob/mcad008 Typ: ADCA
  • PADILLA-GARCÍA, Nélida** - ŠRÁMKOVÁ-FUXOVÁ, Gabriela* - ZÁVESKÁ, Eliška - ŠLENKER, Marek - CLO, Josselin - ZEISEK, Vojtěch - LUČANOVÁ, Magdalena - RURANE, Ieva - KOLÁŘ, Filip - MARHOLD, Karol. The importance of considering the evolutionary history of polyploids when assessing climatic niche evolution. In Journal of Biogeography, 2023, vol. 50, no. 1, pp. 86-100. ISSN 0305-0270. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jbi.14496 Typ: ADCA
  • ŠEMBEROVÁ, Kristýna** - SVITOK, Marek - MARHOLD, Karol - SUDA, Jan - SCHMICKL, Roswitha. Morphological and environmental differentiation as prezygotic reproductive barriers between parapatric and allopatric Campanula rotundifolia agg. cytotypes. In Annals of Botany, 2023, vol. 131, no. 1, p. 71-86. ISSN 0305-7364. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/aob/mcab123 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus