Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Peter Švec, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • KHOSHGHADAM-PIREYOUSEFAN, Mohammad* - RAHMANIFARD, Roohollah** - OROVCIK, Lubomir* - ŠVEC, Peter* - KLEMM, Volker*. Application of a novel method for fabrication of graphene reinforced aluminum matrix nanocomposites: Synthesis, microstructure, and mechanical properties. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2020, vol. 772, no. 13, 138820. (2019: 4.652 - IF, Q1 - JCR, 1.700 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-5093. Typ: ADCA
  • ÖZTÜRK, Sultan* - İÇIN, Kürşat** - GENÇTÜRK, Merve* - GÖBÜLÜK, Metin* - ŠVEC, Peter*. Effect of heat treatment process on the structural and soft magnetic properties of Fe38Co38Mo8B15Cu ribbons. In Journal of Non-Crystalline Solids, 2020, vol. 527, no. 11, 119745. (2019: 2.929 - IF, Q1 - JCR, 0.712 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-3093. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus