Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Peter Švec, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BERONSKÁ, Naďa - OPÁLEK, Andrej - NAGY, Štefan - DVORÁK, Tomáš - ŠVANTNER, Tomáš - ŠVEC, Peter - ŠTEFÁNIK, Pavol - IŽDINSKÝ, Karol. Microstructure and thermal stability of ZrB2 powder infiltrated by molten Cu and CuCr1Zr alloy. In Kovové materiály, 2019, vol. 57, iss. 2, p. 95-103. (0.593 - IF2018). ISSN 0023-432X.(VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie). Typ: ADDA
  • BOČA, Miroslav - ŠIMURDA, Michal - ŠVEC, Peter - ŠVEC, Peter Jr. - JANIČKOVIČ, Dušan - CZÍMEROVÁ, Adriana - KUBÍKOVÁ, Blanka - MLYNÁRIKOVÁ, Jarmila. Unusual phase transformations in ternary flouride systems. In MS11. 11th international symposium on molten salts - chemistry and technology, 19-23 Mai 2019, Orleans, France : program and abstracts. - France, 2019, p. 87.(MS11. International symposium on molten salts - chemistry and technology). Typ: AFG
  • OPÁLEK, Andrej - BERONSKÁ, Naďa - NAGY, Štefan - DVORÁK, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Pavol - ŠVANTNER, Tomáš - ŠVEC, Peter - IŽDINSKÝ, Karol. Microstructure and thermal stability of the Cu-ZrB2 and CuCr1Zr-ZrB2 composites prepared by gas pressure infiltration. In Kovové materiály, 2019, vol. 57, p. 1-9. (0.593 - IF2018). ISSN 0023-432X.(VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie). Typ: ADDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus