Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Peter Švec, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BUTVINOVÁ, Beata** - BUTVIN, Pavol - MAŤKO, Igor - ŠVEC, Peter - KADLEČÍKOVÁ, Magdaléna. Impact of surfaces on the magnetic properties of Fe-based nanocrystalline ribbons. In Applied Surface Science, 2021, vol. 538, 147942. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.147942 Typ: ADCA
  • TOPAL, Ugur - ŠVEC, Peter - CAN, Hava - CELIK, Fatmanur - BIRLIKSEVEN, Cengiz - ŠKORVÁNEK, Ivan - ANDREJKA, František - KUNCA, Branislav - MARCIN, Jozef - ŠVEC, Peter Jr. - JANOTOVÁ, Irena - UYGUR, Atilla. Optimization of the Temperature Stability of Fluxgate Sensors for Space Applications. In IEEE sensors journal, 2021, vol. 21, no. 3, p. 2749-2756. ISSN 1530-437X. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.3024547 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus