Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Peter Švec DrSc.

Medzinárodné projekty

MAGSAT - Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach

Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices

Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.

* MAGSAT - Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach.

Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices

Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2021
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.

COSMAG - Z vesmíru do laboratória: vývoj nového typu permanentných magnetov na báze fázy L10-FeNi

From the Cosmos to the Lab: Development of the L10-FeNi Phase as a Disruptive Permanent Magnet Alternative

Doba trvania: 1.10.2020 - 30.9.2023
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.


Národné projekty

* FYVLASOVMAC - Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matríc

Physical properties of organic compounds and water confined in mesopores of inorganic matrices

Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šauša Ondrej CSc.

UNPROMAT - Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania

Novel nano / micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.

HEES4T - Výskum a vývoj vysoko efektívnych energetických zdrojov a technológií pre dopravné systémy s využitím princípov Industry 4.0

-

Doba trvania: 1.12.2018 - 31.10.2021
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švec Peter DrSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ