Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.

zástupca riaditeľky
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
sexuálna výchova; sexuálne a reprodukčné zdravie a práva; deliberatívna demokracia
ORCID:
Číslo ORCID