Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Katarína Strapcová PhD.

Národné projekty

Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku

Subjective Perception of the Environmental Values in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Strapcová Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ