Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Katarína Strapcová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku
Subjective Perception of the Environmental Values in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Strapcová Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ