Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Robert Klobucký, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KLOBUCKÁ, Stanislava - KLOBUCKÝ, Robert - VALOVIČOVÁ, Katarína - ŠIARNIK, Pavol - KOLLÁR, Branislav. Cost-effectiveness analysis of robot-assisted gait training in patients with bilateral spastic cerebral palsy. In Cost Effectiveness and Resource Allocation, 2023, vol. 21, no. 1. (2022: 2.3 - IF, Q3 - JCR, 0.53 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1478-7547. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12962-023-00475-3 Typ: ADCA
  • KLOBUCKÝ, Robert. Marianna Mrva: Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku : recenzia = The phenomenon of social trust in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 3, s. 366 - 369. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku / Marianna Mrva. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, v. v. i., 2022. - ISBN 978-80-89897-33-9. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/06071103Mrva_Klobucky_recenzia_Fenomen_spolocenskej_dovery_na_Slovensku_3_2023.pdf Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus