Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Robert Klobucký PhD.

Národné projekty

* Konflikty o tom, čo je pravda na Slovensku a v Poľsku

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Drążkiewicz Elżbieta PhD.

* NAPONET - Nacionalizmus, populizmus a sociálne siete v komparatívnej perspektíve

Nationalism, populism and social networks in a comparative perspective

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

* Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Želinský Dominik PhD.

Spoločenské súvislosti všeobecnej a inštitucionálnej dôvery na Slovensku

Social context of generalized and institutional trust in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klobucký Robert PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ