Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Ladislav Šamaj DrSc.

Národné projekty

Štatistická mechanika klasických coulombovských systémov

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šamaj Ladislav DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ