Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Eva Veselovská PhD.

Medzinárodné projekty

EarlyMuse - A New Ecosystem of Early Music Studies

A New Ecosystem of Early Music Studies

Doba trvania: 21.9.2022 - 20.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.


Národné projekty

CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy

CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements – Transregional Connections

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.

Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia

The Carthusian Psalterium–Gradual sign. J 538 from the Literary Archive of the Slovak National Library in Martin – research and source edition

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.

Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí

Transregional relations of musical sources of sacred and secular character from the territory of Slovakia dating back to 12th – 17th century

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ