Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Milan Rusko PhD.

Medzinárodné projekty

SATIE - Bezpečnosť infraštruktúry leteckej dopravy v Európe

Security of Air Transport Infrastructure of Europe (SATIE)

Doba trvania: 1.5.2019 - 31.7.2021
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.

* COBRA - -

COnversational BRAins

Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Mgr. Beňuš Štefan PhD.


Národné projekty

EWA - Early Warning of Alzheimer

Early Warning of Alzheimer

Doba trvania: 1.9.2020 - 31.8.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ