Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Milan Rusko PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

SATIE - Bezpečnosť infraštruktúry leteckej dopravy v Európe
Security of Air Transport Infrastructure of Europe (SATIE)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Doba trvania: 1.5.2019 - 31.7.2021


Národné projekty

Automatické hodnotenie akútneho stresu z reči
Automatic assessment of acute stress from speech.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ