Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Milan Rusko PhD.

Medzinárodné projekty

* COBRA - Konverzujúce mozgy

COnversational BRAins

Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Mgr. Beňuš Štefan PhD.


Národné projekty

ALOIS - Diagnostika Alzheimerovej choroby z reči s použitím umelej inteligencie a sociálnej robotiky

Diagnosis of Alzheimer's disease from speech using artificial intelligence and social robotics

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.

* Technológie automatického spracovania reči na pomoc v krízových situáciách

Automatic speech processing technologies for support in crisis situations

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Mgr. Beňuš Štefan PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ