Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Ivana Budinská PhD.

Medzinárodné projekty

CPSforTM - Kyberneticko-fyzický systém pre epidemiologický tele-monitoring a tele-medicínu pre pacientov s COVID 19

Cyber-physical systems (CPS), Internet of Things (IoT), wireless sensor networks, Smart monitoring, tele-medicine, COVID-19

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Budinská Ivana PhD.

* SOON - Sociálna sieť strojov

Social Network of Machines (SOON)

Doba trvania: 1.3.2019 - 30.4.2022
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán PhD.


Národné projekty

* COIN - Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov

Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats

Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuch Peter PhD.

* Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov.

Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats

Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zelenka Ján PhD.

* ORBIS - Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

Ontological representation for security of information systems

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemoga Karol CSc.

* SenArtI - Spracovanie údajov zo senzorov prostriedkami umelej inteligencie

Processing of sensor data via Artificial Intelligence methods.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Malík Peter PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ