Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Ing. Ivana Budinská, PhD.

Samostatný vedecký pracovník na oddelení Modelovania a simulácie diskrétnych procesov. Pôsobí ako vedúca a konzultantka pre doktorandské štúdium v odbore Aplikovaná informatiky a Kybernetika. Zaoberá sa modelovaním a simuláciou diskrétnych procesov, multi-agentovými systémami, metódami umelej inteligencie a modelovaním znalostí. V súčasnosti sa venuje aplikovaniu prírodou inšpirovaných optimalizačných metód na rôzne domény - výrobné systémy, logistika, riadenie skupiny mobilných robotov (swarm robotika).