Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Ivana Budinská, PhD.

Riaditeľka
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava 45
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5941 1242
Výskumné zameranie:
aplikovaná informatika, kybernetika, automatizácia
ORCID:
Číslo ORCID