Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Mgr. Robert Andok PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Monitorovací a stimulačný systém s 3D snímačom a mikro-ohrievačom na báze uhlíka/grafénu s bezdrôtovým ovládaním pre automatizované individuálne monitorovanie a stimuláciu drobného hmyzu
An individual stimulating system with 3D nano-structure carbon/graphene based transducer and wireless heater for automated tiny insects behavior monitoring
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020


Národné projekty

Elektrónová litografia nanometrových štruktúr pre 2D materiály na báze sulfidov kovov
Electron beam lithography of nanometer structures for 2D materials on the base of metal sulfides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ