Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ALAM, Shahidul** - ALDOSARI, Haya - PETOUKHOFF, Christopher E. - VÁRY, Tomáš - ALTHOBAITI, Wejdan - ALQURASHI, Maryam - TANG, Hua - KHAN, Jafar I. - NÁDAŽDY, Vojtech - MÜLLER-BUSCHBAUM, Peter - WELCH, Gregory C. - LAQUAI, Frédéric**. Thermally-Induced Degradation in PM6:Y6-Based Bulk Heterojunction Organic Solar Cells. In Advanced Functional Materials, 2024, vol. 34, art. no. 2308076. ISSN 1616-301X. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/adfm.202308076 (VEGA 2/0165/22 : Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev) Typ: ADCA
  • GMUCOVÁ, Katarína** - KONÔPKA, Martin - FERIANCOVÁ, Lucia - NÁDAŽDY, Vojtech - BOKES, Peter - PUTALA, Martin. Analysis of structural defect states in thin films of small-molecular organic semiconductors using complex impedance data and DFT. In AIP Conference Proceedings, 2024, vol. 3054, no. 1, art. no. 020002. ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0187451 (VEGA 2/0165/22 : Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev) Typ: ADMB
  • KROH, Daniel - ATHANASOPOULOS, Stavros - NÁDAŽDY, Vojtech - KAHLE, Frank-Julian - BÄSSLER, Heinz - KÖHLER, Anna**. An Impedance Study of the Density of States Distribution in Blends of PM6:Y6 in Relation to Barrierless Dissociation of CT States. In Advanced Functional Materials, 2024, vol., art. no. 2302520. ISSN 1616-301X. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/adfm.202302520 (VEGA 2/0165/22 : Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev) Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus