Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Miloslava Hučková

Národné projekty

* MITOFUN - Genetické príčiny vzácnych metabolických ochorení s dôrazom na funkčné štúdie nových génových variantov.

Genetic causes of rare inherited metabolic diseases with emphasis on functional studies of novel variants

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.

* SYNDEAF - Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch sluchu pomocou celoexómového sekvenovania

Identification of novel genetic variants in syndromic hearing loss by whole exome sequencing

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ