Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Eugen Seiler PhD

Medzinárodné projekty

I.FAST - Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií

Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology

Doba trvania: 1.5.2021 - 30.4.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen PhD

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ