Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • AGUEDO, Juvissan - PAKANOVÁ, Zuzana - NEMČOVIČ, Marek - LORENCOVÁ, Lenka - KASAC, P. - TKÁČ, Ján. Novel application of MXene for N-glycan enrichment. In Glyco Bio Tec 2023. - Magdeburg, Nemecko : Max planck institute for dynamics of complex technical systems Magdeburg, 2023, p. 142. (Glyco Bio tec 2023) Typ: GII
  • HRONČEKOVÁ, Štefánia - LORENCOVÁ, Lenka - BERTÓK, Tomáš - HÍREŠ, Michal - JÁNÉ, Eduard - BUČKO, Marek - KASAK, Peter - TKÁČ, Ján**. Amperometric Miniaturised Portable Enzymatic Nanobiosensor for the Ultrasensitive Analysis of a Prostate Cancer Biomarker. In Journal of Functional Biomaterials, 2023, vol. 14, no. 3, art. no. 161. (2022: 4.8 - IF, Q2 - JCR, 0.637 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2079-4983. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jfb14030161 Typ: ADCA
  • KOŠÚTOVA, Natália - HÍREŠ, Michal - KOZICS, Katarína - GÁBELOVÁ, Alena - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Štúdium vlastností exozómov a ich potenciál v diagnostike rakoviny prostaty. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 749 - 754. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • KOŠÚTOVA, Natália - BERTÓK, Tomáš - LORENCOVÁ, Lenka - HÍREŠ, Michal - JÁNÉ, Eduard - KOZICS, Katarina - GÁBELOVÁ, Alena - TKÁČ, Ján. Exosomes as potential biomarkers for prostate cancer diagnosis. In Eurocarb 21, p. 423. Dostupné na internete: https://www.eurocarb2023.com/wp-content/uploads/2023/Abstract-book/Eurocarb21-Abstract-Book-1.pdf (The 21st European Carbohydrate Symposium) Typ: GII
  • POPELKA, Anton - CHEERAMTHODI PADMANABHAN, Anjali - SEDEEK ELGENDY, Ahmed - SOBOLCIAK, Patrik - KRUPA, Igor - BIN YOUSAF, Ammar - ŠEBESTA, Martin - TKÁČ, Ján - KASAK, Peter**. Perfluoroctylsilane grafted Ti3C2X-based hydrogel liquid marble for controlled movement, self-assembly, light-induced release, and water evaporation system. In Materials Today Communications, 2023, vol. 35, art. no. 105529. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2352-4928. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.105529 Typ: ADCA
  • VRÁBLOVÁ, Veronika - KOŠÚTOVA, Natália - BLŠÁKOVÁ, Anna - BERTOKOVÁ, Aniko - KASÁK, Peter - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Glycosylation in extracellular vesicles: Isolation, characterization, composition, analysis and clinical applications. In Biotechnology Advances, 2023, vol. 67, art. no. 108196. (2022: 16 - IF, Q1 - JCR, 2.629 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0734-9750. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2023.108196 Typ: ADCA
  • VRÁBLOVÁ, Veronika* - BLŠÁKOVÁ, Anna* - LORENCOVÁ, Lenka - KOLLÁR, Jozef - VIKARTOVSKÁ, Alica - KASAK, Peter** - TKÁČ, Ján**. How to choose proper magnetic particles for bioaffinity interactions? The case for immobilised glyconanoconjugate. In Analytica Chimica Acta, 2023, vol. 1242, art. no. 340794. (2022: 6.2 - IF, Q1 - JCR, 1.042 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-2670. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.aca.2023.340794 Typ: ADCA
  • VRÁBLOVÁ, Veronika - BLŠÁKOVÁ, Anna - TKÁČ, Ján. Magnetické častice v bioafinitných interakciách za účelom implementácie v diagnostike onkologických ochorení. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 644-649. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/list-abstracts?conference=10763 (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • VRÁBLOVÁ, Veronika - BLŠÁKOVÁ, Anna - TKÁČ, Ján. Detection of antiglycan antibodies. In PREVEDA : Interaktívna konferencia mladých vedcov 2023. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2023, sekcia: Biotechnológia. (XV. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov : PREVEDA) Typ: AFH
  • VRÁBLOVÁ, Veronika - BLŠÁKOVÁ, Anna - TKÁČ, Ján. Magnetic particles in bioafinity interactions for implementation in the diagnosis of oncological diseases based on glycans. In XXVII Biochemistry Congres : of Slovak and Czech societies for biochemistry and molecular biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian biochemical societies. - Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava : Lovak Centre of cientific and Technical Information, p. 84. ISBN 978-80-8240-047-5. (50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus