Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KOŠÚTOVA, Natália - LORENCOVÁ, Lenka** - HÍREŠ, Michal - JÁNÉ, Eduard** - OROVČÍK, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - KOZICS, Katarína - GÁBELOVÁ, Alena** - UKRAINTSEV, Egor** - REZEK, Bohuslav** - KASAK, Peter** - ČERNOCKÁ, Hana** - OSTATNÁ, Veronika - BLAHUTOVÁ, Jana - VIKARTOVSKÁ, Alica - BERTÓK, Tomáš** - TKÁČ, Ján**. Negative charge-carrying glycans attached to exosomes derived from benign and cancerous prostate cell lines as novel liquid biopsy marker. In Sensors, 2024, vol. 24, art.no. 1128. ISSN 1424-8220. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/s24041128 Typ: ADCA
  • LORENCOVÁ, Lenka** - KASÁK, Peter - KOŠÚTOVA, Natália - JERIGOVÁ, Monika - NOSKOVIČOVÁ, Eva - VIKARTOVSKÁ, Alica - BARÁTH, Marek - FARKAŠ, Pavol - TKÁČ, Ján**. MXene-based electrochemical devices applied for healthcare applications. In Microchimica Acta, 2024, vol. 191, iss. 2, art. no. 88. ISSN 0026-3672. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00604-023-06163-6 Typ: ADCA
  • PINKEOVA, Andrea - TOMIKOVA, Adela - BERTOKOVA, Aniko - FABINYOVA, Eva - BARTOVA, Radka - JÁNÉ, Eduard - HRONČEKOVÁ, Štefánia - SIEVERT, Karl-dietrich - SOKOL, Roman - JIRASKO, Michal - KUCERA, Radek - EDER, Iris E. - HORNINGER, Wolfgang - KLOCKER, Helmut - ĎUBJAKOVÁ, Petra - FILLO, Juraj - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján**. Glycoprofiling of proteins as prostate cancer biomarkers: A multinational population study. In PLoS ONE, 2024, vol. 19, iss. 3, art. no. 0300430. ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0300430 Typ: ADCA
  • PINKEOVA, Andrea - KOŠÚTOVA, Natália - JÁNÉ, Eduard - LORENCOVÁ, Lenka - BERTÓKOVÁ, Anikó - BERTÓK, Tomáš** - TKÁČ, Ján**. Medical Relevance, State-of-the-Art and Perspectives of “Sweet Metacode” in Liquid Biopsy Approaches. In Diagnostics, 2024, vol. 14, no. 7, art. no. 713. ISSN 2075-4418. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/diagnostics14070713 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus