Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Ján Tkáč DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

synBIOcarb - Syntetická biológia sacharid-viažucich proteínov: inžinierstvo proteín-sacharidových interakcií na diagnostiku a cielenú bunkovú interakciu
Synthetic biology of carbohydrate-binding proteins: engeneering protein-carbohydrate interactions for diagnostics and cell targeting
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022


Národné projekty

NanoSens4Cancer - Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022
* GlycoPro - Glykoprofilácia proteínov prítomných v sére a v exozómoch pre včasnú diagnostiku rakoviny prostaty
Glycoprofiling of proteins present in serum and exosomes for early prostate cancer diagnostics
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Doba trvania: 1.12.2019 - 30.11.2021
GlycoPro - Glykoprofilácia proteínov prítomných v sére a v exózomoch pre včasnú diagnostiku rakoviny prostaty
Glycoprofiling of proteins present in serum and exosomes for early prostate cancer diagnostics
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 1.12.2019 - 31.12.2021
GlycoDX - Skorá diagnostika kolorektálneho karcinómu a rakoviny semeníkov glykoprofiláciou
Early diagnostics of colorectal and testicular cancer by glycoprofiling
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 1.12.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ