Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Ján Tkáč DrSc.

Medzinárodné projekty

ATBG - Vývoj vysokocitlivých analytických nástrojov s vysokým rozlíšením pre analýzu glykánov mozgu

Development of High Sensitivity and High Resolution Analytical Tools for the Brain Glycans

Doba trvania: 1.10.2023 - 30.9.2026
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.


Národné projekty

EXOTIC - Rakovinové exozómy: izolácia a charakterizácia

EXOsome from Tumours: Isolation and Characterisation

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ