Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

JUDr. Glória Gajdošová

Vedúca organizačnej zložky
Technicko-hospodárska správa ústavov SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
Fax: 055/7922117