Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jozef Kollár, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
vegetačná ekológia
ORCID:
Číslo ORCID