Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

RNDr. Róbert Kanka, PhD.

ekológia rastlín, rastlinné spoločenstvá, fytodiverzita, funkcie a služby ekosystémov