Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Karol Pieta DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* ARPSAS - Archeológia Poľska a Slovenska od sklonku antiky do vrcholného stredoveku
Archaeology of Poland and Slovakia from the Late Antiquity to the Late Middle Ages
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šalkovský Peter DrSc.
Doba trvania: 7.1.2019 - 31.12.2021
* Dohoda o spolupráci s Historickým ústavom Čínskej akadémie sociálnych vied
Cooperation with the Institute of History Chinese Academy of Social Sciences
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 15.4.2016 - 15.4.2021


Národné projekty

Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ