Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • PLAŠIENKOVÁ, Zlatica - SMOLKOVÁ, Eva. Will Transhumanist Ideas Lead to a Paradigm Change in Human Nature? In The Image of Man and the Universe : interdisciplinary Perspectives and Challenges. Edited by Zlatica Plašienková ; scientific reviewers Tatiana Sedová, Mária Hajduková. 1. edition. - Bratislava : Comenius University, 2023, s. 102-122. ISBN 978-80-223-5661-9. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/FIF_ZP_interdisciplinary_image_man_universe.pdf (The Image of Man and the Universe: Interdisciplinary Perspectives and Challenges) Typ: AFD
  • SMOLKOVÁ, Eva. Kvalita života z filozofickej perspektívy. Odborní rezenzenti Terézia Zuzana Palovičová, Zlatica Plašienková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023. 136 s. ISBN 978-80-224-2013-6 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Typ: AAB
  • SMOLKOVÁ, Eva. K otázke vplyvu sociálnych práv na kvalitu života [On the Impact of Social Rights on Quality of Life]. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 5, s. 380-394. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.5.5 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Typ: ADDB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus