Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Vedúca Oddelenia výskumu normativity a ľudských práv
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený
Výskumné zameranie:
filozofia sociálneho a humanitného poznania, metodologia vedy, sociálna filozofia, analytická filozofia, epistemológia, politická filozofia,
ORCID:
Číslo ORCID