Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Ľubor Králik, DSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KRÁLIK, Ľubor. Ketefete: úvahy o jednom hapax legomenon. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 76-81. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: ADFB
  • KRÁLIK, Ľubor. Nová popularizačná publikácia z oblasti etymológie. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 172-189. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Etymológia záhadná aj zábavná. Pôvod slov od algoritmu po zavináč / Ivana Krekáňová. - Bratislava : MAMAŠ, 2022. - ISBN 978-80-8268-040-2. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: EDI
  • KRÁLIK, Ľubor. "Aj starodávňa zviki zakapívajú." A Slovak Contribution to the Study of Slavic Imperfective Verbs in *-yvati. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023, s. 79. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Typ: GII
  • VALENTOVÁ, Iveta - KRÁLIK, Ľubor. Theory of proper names by Vincent Blanár and research into Slovak anthroponymy. In Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2022, vol. 57, s. 87-103. ISSN 0078-463X. Dostupné na: https://doi.org/10.34158/ONOMA.57/2022/6 (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Typ: AECA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus