Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Ľubor Králik DrSc.

Medzinárodné projekty

Sémantický vývin poľských a slovenských výrazov praslovanského pôvodu

The semantic development of Polish and Slovak words of Proto-Slavic origin

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Králik Ľubor DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ