Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • ADZHEMYAN, Loran Ts. - HNATIČ, Michal - KOMPANIETS, Mikhail V. - LUČIVJANSKÝ, Tomáš - MIŽIŠIN, Lukáš. Directed Percolation: Calculation of Feynman Diagrams in the Three-Loop Approximation. In EPJ Web of Conferences, 2018, vol. 173, art. no. 02001. ISSN 2100-014X. Typ: ADMB
  • ALTAISKY, M.V. - HNATIČ, Michal - KAPUTKINA, N.E. Renormalization of viscosity in wavelet-based model of turbulence. In Physical Review E, 2018, vol. 98, no. 3, art. no. 033116. (2.284 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2470-0045. Typ: ADCA
  • HNATIČ, Michal - KALAGOV, G.A. - NALIMOV, M.Yu. 2D Bose condensation and Goldstone singularities. In Nuclear Physics B, 2018, vol. 936, p. 206-214. (3.285 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0550-3213. Typ: ADCA
  • HNATIČ, Michal - KHMARA, Viktor M. - LAZUR, Volodymyr Yu. - REITY, Oleksandr K. Splitting of Potential Curves in the Two-Coulomb-Centre Problem. In EPJ Web of Conferences, 2018, vol. 173, art. no. 2008. ISSN 2100-014X. Typ: ADMB
  • KHMARA, Viktor M. - HNATIČ, Michal - LAZUR, Volodymyr Yu. - REITY, Oleksandr K. Quasicrossings of potential curves in the two-Coulomb-center problem. In European Physical Journal D, 2018, vol. 72, no. 2, art. no. 39. (1.393 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1434-6060. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus